säkerhetskonsult

affärsmässig säkerhet

Direkt till bloggen

SPRINGFLOD AB

Konsultbyrå inom it-säkerhet för vinstdrivande bolag med tydligt it-beroende.

AFFÄRSMÄSSIG SÄKERHET

Affärsmässig säkerhet är mer eller mindre som vanlig riskhantering. Fast på allvar.
Security is a cost of doing business. Keep it low.

Strategisk rådgivning

Saknas en affärsmässig syn på it-säkerhet? Har fokus fastnat på säkerhetsprodukter och compliance? Ett strategiskt angreppssätt utgår från de grundläggande behoven. Springflod hjälper dig att hitta vägen framåt.

Utbildning och föredrag

Söker du inspirerande talare till en konferens? Behöver du starta ett utbildningsprogram för din personal? Springflod har erfarenhet från och kontakter inom många områden rörande it- och informationssäkerhet.

Tryggt projektstöd

Dags att upphandla eller utveckla it-system? Du får mest effekt för de pengar som läggs tidigt i processen. Springflod har framgångsrikt guidat många projekt i frågor rörande informationssäkerhet.

Riktig riskanalys

Investeringar i säkerhet är, som alla investeringar, en avvägning mellan kostnad och nytta. Riskanalyser ger beslutsunderlag och möjligheten att ta medvetna risker. Springflod genomför riskanalyser med moderna metoder.

KONTOR

Kronobergsgatan 49, 3 tr
112 33 Stockholm
Sverige
+46 70 488 77 73